Thủ Thuật

Cách gỡ bỏ bản quyền, xóa Product key trên Windows

Với việc gỡ bỏ bản quyền, xóa product key để thay thế bằng key khác cho máy tính của mình, đây là việc rất hữu ích trong trường hợp key trong máy tính của bạn bị lậu, key sắp hết hạn hay key bản quyền thử nghiệm. Bài viết dưới …

Read More »

Cách kiểm tra Windows, Office đã active/crack hay chưa?

Thực ra, cách kiểm tra xem Office và Windows đã active hay chưa rất đơn giản. Bài viết này, mình sẽ nói ngắn gọn cho các bạn về cách kiểm tra, áp dụng cho tất cả các bản Windows và Office. Đối với Windows Cách đơn giản nhất: chuột phải biểu …

Read More »